„Nic si nepřej, nebo se ti to splní“ aneb pracovní skupina pro Mobilní specializovanou paliativní péči

Autoři

  • MUDr. Irena Závadová Cesta domů, z.ú., Domácí hospic, Praha; Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN Praha

Abstrakt

Pracovní skupina byla jmenována 11. ledna 2017 výborem České společnosti paliativní medicíny s cílem pokračovat v jednáních se všemi stranami – především ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a Fórem mobilních hospiců. Jejímu založení předcházela dlouholetá snaha o získání úhrady péče o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty v jejich vlastním sociálním prostředí.

Publikováno

2022-06-25

Jak citovat

[1]
Závadová, I. 2022. „Nic si nepřej, nebo se ti to splní“ aneb pracovní skupina pro Mobilní specializovanou paliativní péči. Paliativní medicína. 3, 2 (čer. 2022), 58–59.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína