Paliativní péče v hematoonkologii

Autoři

  • Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Abstrakt

Rád jsem přijal nabídku napsat můj pohled na paliativní péči v hematoonkologii jako editorial k článku s názvem „Review Illness and prognostic understanding in patients with hematological malignancies“. Téma paliativní medicíny v hematologické onkologii je velmi mladé, trvající pouhé jednotky roků a doposud nejsou všemi hematology pochopeny možnosti, které paliatr (resp. lékař podpůrného týmu – budu v tomto článku tyto termíny používat jako synonyma) může nabídnout. Stále ještě mezi některými kolegy-hematology přetrvává představa, že je optimální paliatra pozvat až ve chvíli, kdy bude nemoc progredovat tak, že nemocný má očekávané dožití ve dnech či týdnech. Argumenty pro to bývají různé.

Publikováno

2022-06-25

Jak citovat

[1]
Cetkovský, P. 2022. Paliativní péče v hematoonkologii. Paliativní medicína. 3, 2 (čer. 2022), 3–4.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína