Prognóza dětí s leukémiemi a lymfomy a role paliativní péče

Autoři

  • Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol, Praha

Abstrakt

Přehledový článek T. F. Graye et al. na téma porozumění pacientů s hematologickými malignitami prognóze jejich onemocnění, publikovaný v tomto čísle Paliativní medicíny, se zabývá problematikou dospělých a zdůrazňuje některé odlišnosti od pacientů se solidními nádory. Situace u dětských a dospívajících pacientů je v řadě aspektů od dospělých odlišná.Leukémie a lymfomy tvoří u dětí a dospívajících do 18 let téměř polovinu všech zhoubných nádorových onemocnění a svojí excelentní prognózou zásadně přispívají k celkovým výsledkům léčby. Jestliže uvádíme, že vyléčíme více než 80 % dětí se zhoubnými nádory, mají na tomto výsledku krevní malignity velký podíl, protože prognóza řady méně častých solidních nádorů u dětí je někdy i podstatně horší a v posledních dvaceti letech se s výjimkami nezlepšuje.

Publikováno

2022-06-25

Jak citovat

[1]
Starý, J. 2022. Prognóza dětí s leukémiemi a lymfomy a role paliativní péče. Paliativní medicína. 3, 2 (čer. 2022), 1–2.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína