Česká společnost hospicové péče

Představení odborné společnosti a osobní reflexe

Autoři

  • MUDr. Jana Vlková, Ph.D. Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice

Abstrakt

Česká společnost hospicové péče České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSHP ČLS JEP) vznikla v roce 2018. Jedná se o společnost, která si klade za cíl zastřešovat více než dvě desetiletí trvající zkušenosti pracovníků českých a moravských hospiců a předávat je dále mladší generaci, vzdělávat se vzájemně ze svých zkušeností a nabízet vzdělávání v oblasti hospicové péče jak pracovníkům hospiců, tak i ostatním zájemcům o tuto tématiku.

Publikováno

2022-09-16

Jak citovat

1.
Vlková J. Česká společnost hospicové péče: Představení odborné společnosti a osobní reflexe. PAL.MED.CZ. 2022;3(3):16–17. Viděno září 28, 2023. https://www.palmed.cz/pm/article/view/131

Číslo

Sekce

Paliativní medicína