Porozumění prognóze pacientem začíná prognostickým uvědoměním lékaře

Autoři

  • MUDr. Lucie Hrdličková FN Motol
  • MUDr. Michal Kouba  Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha

Klíčová slova:

prognóza, hematologické malignity, paliativní péče, prognostické uvědomění

Abstrakt

Odhadování prognózy lékařem a sdělování prognózy pacientovi představuje jednu z hlavních výzev v onkologické hematologii. Tento proces zásadně formuje pacientovo prognostické uvědomění. Vlivem moderní terapie se v posledních letech trajektorie nemoci u pacientů s hematologickou malignitou zásadně proměnila a odhadování prognózy je pro ošetřujícího hematologa velmi obtížné, a to jak u dospělých, tak i u dětských pacientů. V komunikaci týkající se otázek prognózy a v dalších komunikačně náročných situacích může v průběhu léčby pomoci časné zapojení paliativního týmu. V článku představujeme základní principy vedení rozhovorů o prognóze na pozadí současné odborné literatury a zkušenosti týmu Kliniky paliativní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK a Týmu dětské podpůrné péče Fakultní nemocnice v Motole.

Stahování

Publikováno

2022-06-25

Jak citovat

[1]
Hrdličková, L. a Kouba, M. 2022. Porozumění prognóze pacientem začíná prognostickým uvědoměním lékaře. Paliativní medicína. 3, 2 (čer. 2022), 33–41.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína