Symptomová zátěž a potřeby pacientů s kožním T-buněčným lymfomem: výzva pro paliativní péči

Autoři

  • MUDr. JIndřich Polívka, MHA Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha; Ústav klinické a experimentální hematologie, 1. LF UK, Praha

Klíčová slova:

kožní T-buněčný lymfom, mycosis fungoides, Sézaryho syndrom, paliativní péče

Abstrakt

Kožní T-buněčné lymfomy (CTCL) tvoří vzácnou skupinu nehodgkinských lymfomů. Mycosis fungoides a Sézaryho syndrom, které představují nejčastějšími podtypy CTCL, jsou nevyléčitelná onemocnění s chronickým průběhem s opakovanými relapsy. CTCL působí pacientům vysokou symptomovou zátěž s negativním dopadem na kvalitu života. Přesto není paliativní péče pacientům s CTCL dostatečně přístupná.

Přehledový článek si klade za cíl seznámit čtenáře s příznaky CTCL a jejich dopady na psycho-sociální oblasti a zdraví pacienta, blízkých a pečujících a ukázat na potřebu poskytování paliativní péče jako důležité součásti mezioborové a multidisciplinární péče u pacientů s CTCL.

Publikováno

2022-06-25

Jak citovat

[1]
polivka, jindrich 2022. Symptomová zátěž a potřeby pacientů s kožním T-buněčným lymfomem: výzva pro paliativní péči. Paliativní medicína. 3, 2 (čer. 2022), 42–48.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína