Seznámení s Fórem mobilních hospiců

Autoři

  • Bc. Michaela Čeřovská Fórum mobilních hospiců, z. s. Litoměřice; Sdílení o. p. s., Telč
  • Mgr. Monika Marková Fórum mobilních hospiců, z. s., Litoměřice; Hospic sv. Štěpána, z.s., Litoměřice

Abstrakt

Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizací pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče v České republice. V této chvíli má 41 členů a od jeho založení letos uplyne pět let.
https://www.mobilnihospice.cz

Publikováno

2022-06-25

Jak citovat

[1]
Čeřovská, M. a Marková, M. 2022. Seznámení s Fórem mobilních hospiců. Paliativní medicína. 3, 2 (čer. 2022), 60–61.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína