Nález německého Spolkového ústavního soudu o asistovaném sebeusmrcení

Autoři

  • Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D. Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM

Klíčová slova:

asistované sebeusmrcení, lidská práva, právo, etika, étos lékaře

Abstrakt

Přehledový článek seznamuje s nálezem německého Spolkového ústavního soudu z 26. února 2020 ohledně právní úpravy asistovaného sebeusmrcení. Příspěvek představuje hlavní teze a argumentační nástroje odůvodnění tohoto soudního rozhodnutí. Zasazuje vše do daného právního rámce a kontextu lékařského étosu a jejich vývoje. Poukazuje na důsledky nálezu a na očekávané projednávání nové právní úpravy odpovídající tomuto rozhodnutí.

Reference

Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html (Vid 15. 4. 2022).

Bundesärztekammer. Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung. Deutsches Ärzteblatt, Heft 19 vom 7. Mai 2004. https://www.dgpalliativmedizin.de (Vid 15. 4. 2022).

Bundesärztekammer. Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung. https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Sterbebegleitung_17022011.pdf (Vid 15. 4. 2022).

Bundesärztekammer. (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland

tätigen Ärztinnen und Ärzte – MBO-Ä 1997 –*) in der Fassung des Beschlusses des 124. Deutschen Ärztetages vom 5. Mai 2021 in Berlin. https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/_Bek_BAEK_MBO-AE_Online_final.pdf (Vid 15. 4. 2022).

Strafgesetzbuch, Besonderer Teil (§§ 80 - 358), Abschnitt – Straftaten gegen das Leben (§§ 211 – 222). https://dejure.org/gesetze/StGB/217.html (Vid 15. 4. 2022).

Bundesärztekammer. Deutsches Ärzteblatt (7/2017), A 334-336. https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=186360 (Vid 15. 4. 2022).

Bundesverfassungsgericht. Zum Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2020, 96. s. https://www.bundesverfassungsgericht.de (Vid 2. 4. 2022).

Strafgesetzbuch, Besonderer Teil (§§ 80 - 358), Abschnitt – Straftaten gegen das Leben

(§§ 211 – 222). https://dejure.org/gesetze/StGB/216.html (Vid 15. 4. 2022).

Publikováno

2022-06-29

Jak citovat

1.
Milfait R. Nález německého Spolkového ústavního soudu o asistovaném sebeusmrcení. PAL.MED.CZ. 2022;3(3):28–31. Viděno květen 30, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/125

Číslo

Sekce

Paliativní medicína