Odpovědi na dopis redakci k článku Zápis konzilia nemocničního paliativního týmu

Autoři

  • MUDr. Lucie Hrdličková Tým dětské podpůrné péče FN Motol, Praha; Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha; Sekce dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP
  • MUDr. Michal Kouba Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha; Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

Abstrakt

Následující sdělení odpovídají na dopis týkající se problematiky zápisů paliativního týmu do zdravotnické dokumentace v nemocnici Dicko, I. K článku: Zápis konzilia nemocničního paliativního týmu. Pal med. 2021;2(3):39.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

1.
Hrdličková L, Kouba M. Odpovědi na dopis redakci k článku Zápis konzilia nemocničního paliativního týmu. PAL.MED.CZ. 2022;3(1):46-48. Viděno září 28, 2023. https://www.palmed.cz/pm/article/view/123

Číslo

Sekce

Paliativní medicína