Odpovědi na dopis redakci k článku Zápis konzilia nemocničního paliativního týmu

Autoři

  • MUDr. Lucie Hrdličková Tým dětské podpůrné péče FN Motol, Praha; Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha; Sekce dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP
  • MUDr. Michal Kouba Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha; Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

Abstrakt

Následující sdělení odpovídají na dopis týkající se problematiky zápisů paliativního týmu do zdravotnické dokumentace v nemocnici Dicko, I. K článku: Zápis konzilia nemocničního paliativního týmu. Pal med. 2021;2(3):39.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

[1]
Hrdličková, L. a Kouba, M. 2022. Odpovědi na dopis redakci k článku Zápis konzilia nemocničního paliativního týmu. Paliativní medicína. 3, 1 (bře. 2022), 46–48.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína