Představení činnosti Sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny

Autoři

  • MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., LL.M. Sekce pro etiku v paliativní medicíně ČSPM ČLS JEP; Ústav etiky a humanitních studií, 3. LF UK, Praha

Abstrakt

Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM ČLS JEP pracuje od října 2019. Její členové se setkávají každé třetí úterý odpoledne, online formou. Během setkání se představuje buď činnost jednotlivých pracovních skupin, nebo jsou prezentovány kazuistiky a další vybraná odborná témata. V sekci jsou čtyři tematicky zaměřené pracovní skupiny: PS limitace péče, PS perinatální ztráta, PS „eutanázie“ a PS etika a spirituální péče.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

[1]
Matějek, J. 2022. Představení činnosti Sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny. Paliativní medicína. 3, 1 (bře. 2022), 44–45.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína