K čemu slouží standardy poskytování specializované paliativní péče konziliárním týmem?

Autoři

  • MUDr. Ondřej Kopecký Klinika paliativní medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha

Abstrakt

V roce 2017 byl zahájen projekt Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ CZ.03. 2.63/0.0/0.0/15_039/0007277. V rámci tohoto projektu byla ověřována činnost konziliárních týmů paliativní péče (KTPP) v českých nemocnicích, a to ve 4 fakultních a 2 krajských nemocnicích. Souběžně s touto pilotní aktivitou se rozvíjela a rozvíjí činnost konziliárních týmů v dalších nemocnicích také díky podpoře NF Abakus (dříve NF Avast), díky podpoře ředitelů a vedení jednotlivých nemocnic, díky aktivitě krajských samospráv a také, a zejména, díky velkému odhodlání a pracovnímu nasazení samotných nositelů odbornosti paliativní medicíny – tedy Vás, čtenářů časopisu Paliativní medicína.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

[1]
Kopecký, O. 2022. K čemu slouží standardy poskytování specializované paliativní péče konziliárním týmem?. Paliativní medicína. 3, 1 (bře. 2022), 42–43.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína