Koncepce péče o děti se závažnou diagnózou – nový systematický přístup pro děti v ČR a jejich rodiny

Autoři

  • prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 1Oddělení dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Abstrakt

V tomto čísle časopisu Paliativní medicína se čtenáři setkají s nově publikovanou Koncepcí péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny z pera našich specialistů na paliativní problematiku v pediatrii. Text tohoto zaměření a rozsahu je v ČR publikován poprvé a přichází ve vhodnou dobu – vzhledem k tomu, že prevalence takto limitujících onemocnění jak ve světě, tak v ČR stoupá a problematika se týká více než 13 tisíc českých dětských pacientů a jejich rodin.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

[1]
Bronský, J. 2022. Koncepce péče o děti se závažnou diagnózou – nový systematický přístup pro děti v ČR a jejich rodiny. Paliativní medicína. 3, 1 (bře. 2022), 1–2.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína