Rodinná setkání a posilování rozhodovacích kompetencí pacientů a jejich blízkých

Autoři

  • MUDr. Adam Houska Podpůrný a paliativní tým, FNKV Praha

Abstrakt

Rodinná setkání či rodinné konference lze považovat za jeden ze základních nástrojů specializované paliativní péče v nemocničním i v hospicovém prostředí. Ačkoliv lékaři a sestry s blízkými svých pacientů běžně komunikují, rodinné setkání v našem smyslu je specifické. Jeho účelem není jen předat pacientovi a rodině informace o aktuálním stavu nemocného, léčebných možnostech a předpokládaném dalším vývoji, ale také zjistit porozumění situaci, obavy a přání pacienta a rodiny, a zapojit je do rozhodování a plánování péče.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

[1]
Houska, A. 2022. Rodinná setkání a posilování rozhodovacích kompetencí pacientů a jejich blízkých. Paliativní medicína. 3, 1 (bře. 2022), 32–33.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína