Koncepce‌ ‌péče‌ ‌o‌ ‌děti‌ ‌a dospívající se‌ ‌závažnou‌ ‌život‌ ‌limitující‌ ‌a‌ ‌ohrožující‌ ‌diagnózou‌ a jejich rodiny

Autoři

  • Mgr. Jiří Krejčí Institut Pallium, z.ú., Praha ; Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP
  • Mgr et. Mgr. Hana Benešová Institut Pallium, z.ú., Praha; Tým dětské podpůrné péče FN Motol, Praha
  • MUDr. Mahulena Exnerová Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP; Tým dětské podpůrné péče FN Motol, Praha; Dětské oddělení a DIOP Nemocnice Hořovice; Cesta domů, z.ú., Praha; Klinika Paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

Abstrakt

Na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků byla vypracována Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Vypracovaná Koncepce detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči v závěru života i pozůstalostní péči. Stanuje dlouhodobé cíle, které směřují k naplnění definovaného modelu péče. Proces vzniku Koncepce iniciovala Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP nominací odborníků do expertního týmu a pověřením partnerské organizace Institut Pallium, z.ú. koordinací procesu.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

[1]
Krejčí, J., Benešová, H. a Exnerová, M. 2022. Koncepce‌ ‌péče‌ ‌o‌ ‌děti‌ ‌a dospívající se‌ ‌závažnou‌ ‌život‌ ‌limitující‌ ‌a‌ ‌ohrožující‌ ‌diagnózou‌ a jejich rodiny. Paliativní medicína. 3, 1 (bře. 2022), 5–13.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína