Jak může Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny pomoci konkrétně vám?

Autoři

  • MUDr. Mahulena Exnerová Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP; Dětské oddělení a DIOP Nemocnice Hořovice; Cesta domů, z.ú., Praha; Klinika Paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
  • Mgr. Jiří Krejčí Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP; Institut Pallium, z. ú., Praha

Abstrakt

Dětská a perinatální paliativní péče prochází v posledních letech dynamickým rozvojem. Roste počet poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, existují
iniciativy zakládající dětské lůžkové hospice, vznikají konziliární paliativní týmy v nemocnicích. I přes rozvoj tohoto segmentu péče z provedených studií vyplývá, jak velké rozdíly jsou v dostupnosti a úrovni poskytovaných služeb pro závažně nemocné děti s paliativními potřebami v různých krajích ČR. Ukázalo se, že další rozvoj naráží na absenci jednotící vize, která by popsala stávající stav, jednotlivé cíle, ale také nezbytné kroky a opatření, které by měly vést k jejich naplnění.

Publikováno

2022-03-20

Jak citovat

[1]
Exnerová, M. a Krejčí, J. 2022. Jak může Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny pomoci konkrétně vám?. Paliativní medicína. 3, 1 (bře. 2022), 3–4.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína