Možnost využití Teorie komplexní sítě truchlení jako reflexe posouzení situace klientky

Autoři

  • Jan Kaňák, Ph.D. Husitská teologická fakulta UK

Klíčová slova:

Komplexní síť truchlení, kazustika, metody práce, zármutek, truchlení, mapování

Abstrakt

Článek je kazuistikou úvodních převáženě mapovacích setkání s klientkou Annou, na které je nahlíženo pohledem truchlení jakožto komplexní sítě. Popsány jsou strategické uzly podoby truchlení Anny a jejich spojení (hrany), stejně jako možné pracovní hypotézy z hlediska další práce s klientkou.

Publikováno

2022-06-25

Jak citovat

[1]
Kaňák, J. 2022. Možnost využití Teorie komplexní sítě truchlení jako reflexe posouzení situace klientky. Paliativní medicína. 3, 3 (čer. 2022), 32–38.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína