Podání trombocytů v dětské paliativní péči: doma nebo v nemocnici?

Autoři

  • MUDr. Jan Hálek, Ph.D. Podpůrný a paliativní tým Fakultní nemocnice Olomouců; Novorozenecké oddělení a Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc; Nejste sami z.ú., mobilní hospic, Olomouc
  • MUDr. Martin Wita Novorozenecké oddělení a Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc; Nejste sami z.ú., mobilní hospic, Olomouc
  • MUDr. Katalin Štěrbová Klinika dětské neurologie 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha

Klíčová slova:

dětská paliativní péče, trombocyty, transfuze

Abstrakt

Kazuistika ilustrující problematiku podávání transfuzních prostředků v domácí péči. Na příkladu pětiletého chlapce s relapsem akutní myeloidní leukémie (se selháním a ukončením kurativní léčby) popisujeme se zřetelem na nově vydané „Doporučení k domácí transfuzi v kontextu poskytování paliativní péče“ rozvahu paliativního týmu k indikaci podání transfuzního přípravku a jeho podání v domácím versus nemocničním prostředí.

Publikováno

2021-12-31

Jak citovat

[1]
Hálek, J., Wita, M. a Štěrbová, K. 2021. Podání trombocytů v dětské paliativní péči: doma nebo v nemocnici?. Paliativní medicína. 2, 4 (pro. 2021), 11–14.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína