Pohledem hematologa: k doporučením domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR

Autoři

  • MUDr. Miloslava Hisemová Ambulance akutních myeloidních leukémií, klinický úsek, Ůstav hematologie a krevní transfuze, Praha

Abstrakt

V tomto čísle Paliativní medicíny vychází společný doporučený postup odborných společností – Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k podávání domácích transfuzí.

Z hematologického pohledu bych chtěla čtenářům přiblížit, vysvětlit a vyzdvihnout některé body doporučení a podtrhnout bezpečnost podání transfuzních přípravků v indikovaných případech v domácím prostředí.

Publikováno

2021-12-31

Jak citovat

[1]
Hisemová, M. 2021. Pohledem hematologa: k doporučením domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR. Paliativní medicína. 2, 4 (pro. 2021), 3–4.

Číslo

Sekce

Paliativní medicína