Kuře, J. „Dobrovolně přestat jíst a pít - Kazuistika Nemocné S Amyotrofickou laterální sklerózou - Etický komentář". Paliativní medicína, roč. 2, č. 3, říjen 2021, s. 8–9, https://www.palmed.cz/pm/article/view/84.