časopisu, Redakce. „Časopis Paliativní medicína završuje Již čtvrtý ročník Své Existence". Paliativní medicína, roč. 4, č. 4, prosinec 2023, s. 30–32, https://www.palmed.cz/pm/article/view/193.