Macek, Ondřej. „Spiritualita Jako Copingová Strategie". Paliativní medicína, roč. 5, č. 1, březen 2024, s. 18-24, https://www.palmed.cz/pm/article/view/187.