Vlčková, Karolína, et al. „Implementace Paliativní péče Do Fakultní Thomayerovy Nemocnice". Paliativní medicína, roč. 4, č. 4, prosinec 2023, s. 20-24, https://www.palmed.cz/pm/article/view/186.