Dragoi, Laura, a Margaret Herridge. „Proč Nemusí Platit očekávání „když Pacient přežije péči Na JIP, Pak Už Bude dobře“". Paliativní medicína, roč. 4, č. 3, září 2023, s. 13-15, https://www.palmed.cz/pm/article/view/183.