Rozsíval, Pavel, et al. „Mezinárodní Standardy dětské Paliativní péče GO-PPaCS - náměty K zamyšlení". Paliativní medicína, roč. 4, č. 3, září 2023, s. 25-27, https://www.palmed.cz/pm/article/view/180.