Nebáznivá, Barbora, a Lucie Hrdličková. „Problematika poskytování dětské Paliativní péče rodinám přesídleným Z území zasažených válečným Konfliktem: Přehledový článek ". Paliativní medicína, roč. 4, č. 4, prosinec 2023, s. 7–13, https://www.palmed.cz/pm/article/view/177.