Kroupa, Jan. „Zpráva O strategickém plánování výboru ČSPM". Paliativní medicína, roč. 4, č. 1, březen 2023, s. 1-2, https://www.palmed.cz/pm/article/view/164.