Kleinertová, Elsa, et al. „Sdílené rozhodování U dospívajícího Pacienta S neuromuskulárním onemocněním". Paliativní medicína, roč. 4, č. 1, březen 2023, s. 11-15, https://www.palmed.cz/pm/article/view/161.