Kopecký, Ondřej, et al. „Etická Reflexe poskytování Zdravotní péče V Době Pandemie COVID-19". Paliativní medicína, roč. 4, č. 1, březen 2023, s. 3-10, https://www.palmed.cz/pm/article/view/155.