Kopecký, Ondřej, a Mahulena Exnerová. „Potřeba Zdravotní Respitní péče: Stanovisko výboru České společnosti Paliativní medicíny ČLS JEP, Listopad 2022". Paliativní medicína, roč. 3, č. 4, prosinec 2022, s. 13-14, https://www.palmed.cz/pm/article/view/153.