Kaňák, Jan. „Víra V Posmrtnou Existenci: Mezi spirituálním Bypassem, Copingem a Rozvojem V Procesu Truchlení". Paliativní medicína, roč. 4, č. 1, březen 2023, s. 23-29, https://www.palmed.cz/pm/article/view/147.