Huneš, Robert. „Hospice V ČR". Paliativní medicína, roč. 3, č. 3, září 2022, s. 13–15, https://www.palmed.cz/pm/article/view/143.