Čeřovská, M., a M. Marková. „Seznámení S Fórem mobilních Hospiců". Paliativní medicína, roč. 3, č. 2, červen 2022, s. 60-61, https://www.palmed.cz/pm/article/view/126.