Dragoi, L. a Herridge, M. (2023) „Proč nemusí platit očekávání „když pacient přežije péči na JIP, pak už bude dobře“", Paliativní medicína, 4(3), s. 13–15. Dostupné z: https://www.palmed.cz/pm/article/view/183 (Viděno: 14 červenec 2024).