Rozsíval, P., Exnerová, M. a Kosíková, J. (2023) „Mezinárodní standardy dětské paliativní péče GO-PPaCS - náměty k zamyšlení", Paliativní medicína, 4(3), s. 25–27. Dostupné z: https://www.palmed.cz/pm/article/view/180 (Viděno: 14 červenec 2024).