Nebáznivá, B. a Hrdličková, L. (2023) „Problematika poskytování dětské paliativní péče rodinám přesídleným z území zasažených válečným konfliktem: Přehledový článek ", Paliativní medicína, 4(4), s. 7–13. Dostupné z: https://www.palmed.cz/pm/article/view/177 (Viděno: 23 duben 2024).