Milfait, R. (2023) „Spiritualita a spirituální péče v paliativní péči v pojetí německých odborných medicínských společností", Paliativní medicína, 4(1), s. 32–38. Dostupné z: https://www.palmed.cz/pm/article/view/156 (Viděno: 23 duben 2024).