Kopecký, O., Tietzová, I. a Bužgová, R. (2023) „Etická reflexe poskytování zdravotní péče v době pandemie COVID-19", Paliativní medicína, 4(1), s. 3–10. Dostupné z: https://www.palmed.cz/pm/article/view/155 (Viděno: 24 únor 2024).