Kopecký, O. a Exnerová, M. (2022) „Potřeba zdravotní respitní péče: Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, listopad 2022", Paliativní medicína, 3(4), s. 13–14. Dostupné z: https://www.palmed.cz/pm/article/view/153 (Viděno: 14 červenec 2024).