Sláma, O. (2022) „Management symptomů v paliativní péči", Paliativní medicína, 3(3), s. 1–3. Dostupné z: https://www.palmed.cz/pm/article/view/140 (Viděno: 24 únor 2024).