Kleinertová, Elsa, Gražina Kokešová Kleinová, Katalin Štěrbová, Tereza Doušová, a Lucie Hrdličková. 2023. „Sdílené rozhodování U dospívajícího Pacienta S neuromuskulárním onemocněním". Paliativní medicína 4 (1):11-15. https://www.palmed.cz/pm/article/view/161.