Urbanová, Jana, a Petra Beránková. 2023. „Aromaterapie V Paliativní péči, Její výhody a přínos V péči O Pacienty V terminálním Stadiu". Paliativní medicína 4 (1):30-31. https://www.palmed.cz/pm/article/view/159.