Sláviková, M., Hynková, L. ., Šlampa, P., Slámová, R., Slávik, M., & Sláma, O. (2022). Radioterapie v léčbě sialorei u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou: Radiotherapy in treatment of sialorrhea in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Paliativní medicína, 3(1), 18–23. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/97