Moravec, M. (2024). Evropské setkání zdravotnických kaplanů poprvé v Praze. Paliativní medicína, 5(1), 31–33. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/200