Svoboda, P. (2024). Co je nového v předatestačním vzdělávání a na IPVZ v paliativě. Paliativní medicína, 5(1), 13–17. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/199