Adlerová, I. (2023). Rozhovory s laureátkami cen České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP 2023. Paliativní medicína, 4(4), 25–29. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/192