Macek, O. (2024). Spiritualita jako copingová strategie. Paliativní medicína, 5(1), 18–24. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/187