Dragoi, L., & Herridge, M. (2023). Proč nemusí platit očekávání „když pacient přežije péči na JIP, pak už bude dobře“. Paliativní medicína, 4(3), 13–15. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/183