Rozsíval, P., Exnerová, M., & Kosíková, J. (2023). Mezinárodní standardy dětské paliativní péče GO-PPaCS - náměty k zamyšlení. Paliativní medicína, 4(3), 25–27. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/180