Kleinertová, E., Kokešová Kleinová, G., Štěrbová, K., Doušová, T., & Hrdličková, L. (2023). Sdílené rozhodování u dospívajícího pacienta s neuromuskulárním onemocněním. Paliativní medicína, 4(1), 11–15. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/161