Ruml, P. (2023). Seznámení s Asociací nemocničních kaplanů. Paliativní medicína, 4(1), 39–40. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/158